Regulamin

Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy www.karpinski-jewellery.pl jest własnością firmy COLIBRA Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, adres: 05-800 Pruszków, ul. Świerkowa 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie NIP: 527-271-58-10.
 2. Regulamin sklepu on-line www.karpinski-jewellery.pl określa zasady składnia zamówień oraz sprzedaży produktów z oferty sklepu.
 3. Do umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość stosuje się ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialność przez produkt niebezpieczny.
 4. Informacje podane na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 5. Administratorem danych osobowych jest COLIBRA Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, adres 05-800 Pruszków, ul. Świerkowa 14.

 

II. Warunki zakupu produktów

 1. Sklep KARPINSKI przyjmuje zamówienia na zakup towarów składane przy pomocy sieci elektronicznej przez stronę internetową sklepu www.karpinski-jewellery.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 798 97 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Zasady składania zamówień na zakup produktów znajdują się na stronie internetowej sklepu w zakładce ”Płatności”.
 2. Złożenie przez klienta zamówienia na określony produkt oznacza zawarcie umowy sprzedaży z COLIBRA Sp. z o.o. w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu oraz postanowienia ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zarejestrowanie się przez zamawiającego na stronie sklepu celem utworzenia własnego konta lub zalogowanie się (w przypadku wcześniejszej rejestracji). Zasady rejestracji znajdują się na stronie internetowej sklepu w zakładce ” rejestracja”. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia na zakup towarów jest podanie przez zamawiającego jego danych osobowych m.in. numeru telefonu i adresu e-mail (do potwierdzenia przyjęcia zamówienia) oraz adresu, na który zostaną wysłane zamówione produkty.
 4. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia telefonicznie lub/i e-mailem w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 2 dni, nie są realizowane.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo uzależnienia spełnienia świadczenia od dodatkowego potwierdzenia transakcji, w wypadku realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, że złożone zamówienie jest wynikiem błędu/ pomyłki zamawiającego (np. z uwagi na brak kontaktu z zamawiającym przy zamówieniu płatnym przy odbiorze)
 6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00 będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 7. Ceny wszystkich produktów oferowanych w sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto oraz zawierają wszystkie opłaty w tym podatek VAT i cło. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Informacja o kosztach wysyłki zawarta jest w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie.
 8. Oferta wraz z ceną produktu ma charakter wiążący w chwili skutecznego złożenia zamówienia przez klienta. Zamówienie złożone jest skutecznie jeżeli zostało potwierdzone telefonicznie lub/i e-mailem.
 9. Jeżeli zamawiający chce otrzymać fakturę powinien poinformować o tym wysyłając e-mail zwrotny, dokładnie bezpośrednio po otrzymaniu mailowego potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia. Należy w e-mailu zwrotnym podać niezbędne dane do faktury.
 10. Produkty oferowane w sklepie są ręcznie wykonywane, dlatego wzory poszczególnych produktów mogą ulec niewielkiej zmianie (głównie zmiany rodzaju zapięcia, drobne zmiany kształtu niektórych elementów) i mogą się nieznacznie różnić od tych zamieszczonych na zdjęciach w sklepie on-line.
 11. Wiele produktów ze sklepu to pojedyncze egzemplarze lub produkowane w limitowanych seriach, dlatego też dany produkt może zostać zakupiony również przez innego zamawiającego w tym samym czasie lub asortyment danego produktu może wyczerpać się przed umieszczeniem informacji o dostępności produktu na stronie naszego sklepu. W takiej sytuacji zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie oraz o możliwości zrealizowania zamówienia na dany produkt w późniejszym okresie - z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, możliwości wyboru innego, podobnego produktu albo o możliwości rezygnacji z zamówienia.
 12. Produkty umieszczone w kategorii "Promocja" oraz "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.
 13. Rabaty i promocje, na zakupy w sklepie nie łączą się.
 14. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się w jego ofercie.

 

III. Formy płatności:

 1. Należność za zamówione produkty można uregulować poprzez następujące formy płatności:
  • on-line za pośrednictwem serwisu płatniczego PAYU
  • przelewem na konto sklepu
  • gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)
  • osobiście w punktach sprzedaży KARPINSKI
 2. Płatności on-line obsługiwane są przez firmę PAYU, która gwarantuje bezpieczeństwo i tajność transakcji:
  • mTransfer - mBank
  • Multitransfer - Multibank
  • Przelew24 BZWBK
  • Pekao24Przelew- Bank Pekao
  • Inteligo
  • Nordea
  • iPKO
  • BPH
  • ING
  • LUKAS e- przelew
  • karty kredytowe oraz przelewy bankowe.

   System umożliwia uiszczenie opłaty bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Przy płatności przelewem poza Płatnościami.pl wpłaty należy kierować na konto sklepu:
  Colibra Sp. z o.o.
  ul. Świerkowa 14,
  05-800 Pruszków
  Bank Zachowni WBK S.A.
  numer konta: 53 1090 1056 0000 0001 3584 5457
  W tytule przelewu zamawiający powinien podać swoje imię i nazwisko oraz numeru zamówienia, który otrzyma zamawiający w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4.  W przypadku płatności gotówką przy odbiorze koszt przesyłki automatycznie zwiększa się do 29 zł.

 

IV. Dostawa/odbiór

 1. Koszty przesyłki produktów wynoszą:
  • przy płatności on-line lub przelewem na konto 22 zł,
  • przy płatności gotówka przy odbiorze przesyłki 29 zł.
 2. Produkty wysyłane są codziennie (poza sobotami i niedzielami oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy) jako przesyłki/paczki pocztowe priorytetowe lub paczki kurierskie za pośrednictwem firm przewozowych. Zamówione produkty można również po wcześniejszym uzgodnieniu (e-mailem bądź telefonicznym) odebrać ww wskazanym sklepie KARPINSKI.
 3. Termin dostarczenia przesyłki z zamówionymi produktami na terenie kraju wynosi 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep płatności za zakupione produkty (w przypadku płatności przelewem na konto lub on-line) lub od dnia złożenia zamówienia (przy płatności przy odbiorze). Czas ten może się przedłużyć z przyczyn niezależnych od sklepu. W przypadku opóźnienia w dostawie należy niezwłocznie skontaktować z pracownikami sklepu pod numerem telefonu +48 606 722 544 lub e-mailem: info@karpinski-jewellery.pl podając swoje imię i nazwisko, oraz numeru zamówienia. 
 4. W chwili odebrania przesyłki zamawiający powinien sprawdzić jej stan i zawartość w obecności osoby dostarczającej przesyłkę - pracownika firmy przewozowej. Ewentualne uszkodzenia mechaniczne (np. rozerwania, wgniecenia etc.) przesyłki lub produktów należy zgłosić pisemnie w formie protokołu reklamacyjnego, który będzie podstawą do złożenia reklamacji w firmie przewozowej. Nie spisanie takiego protokołu stanowi podstawę do uznania, że zamówione produkty zostały dostarczone klientowi w stanie nienaruszonym i są kompletne. Klient powinien również zachować kopię wydanego mu listu przewozowego.
 5. W przypadku płatności przy odbiorze firma przewozowa ma obowiązek potwierdzić fakt pobrania zapłaconej przez zamawiającego kwoty podpisem na liście przewozowym. Brak potwierdzenia kwoty przez kuriera jest na ryzyko klienta.
 6. W wypadku odesłania przesyłki do sklepu w związku z nie odebraniem produktów przez zamawiającego z jakiegokolwiek powodu, klient zostanie obciążony każdym kolejnym kosztem ponownego dostarczenia zamówienia. W przypadku wycofania się z zamówienia w opisanej sytuacji, sklep ma prawo do obciążenia klienta kosztami transportu.

 

V. Zamówienia indywidualne

 1. Istnieje możliwość zamówienia indywidualnego danego produktu w konkretnym kolorze, rozmiarze etc..
 2. Sklep realizuje opisane wyżej nietypowe zamówienia oraz zamówienia na specjalne okazje takie jak ślub.
 3. Przy zamówieniach specjalnych cena produktu, termin realizacji zamówienia oraz sposób płatności każdorazowo ustalany jest indywidualnie z klientem.
   

VI. Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Aby dokonać zwrotu zakupionych produktów klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu . W tym celu należy zgłosić zwrot przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy e-mailem na adres mailowy sklepu info@karpinski-jewellery.pl, w tytule e-maila umieszczając hasło "Zwrot" oraz numer zamówienia, imię i nazwisko. W e-mailu należy również podać kwotę wpłaty za zamówiony towar i potwierdzenie przelewu wpłaty tej kwoty, datę wykonania przelewu oraz numer konta, na który pieniądze mają zostać zwrócone. Sklep kontaktuje się z klientem w celu uzgodnienia szczegółów zwrotu produktu.
 3. Po zgłoszeniu reklamacji klient powinien - po uzgodnieniu tego ze sklepem, odesłać lub w inny sposób dostarczyć zareklamowany produkt na swój koszt, który zostanie mu zwrócony do siedziby firmy na adres:
  Colibra Sp. z o.o.
  ul. Świerkowa 14
  05-800 Pruszków
 4. Podstawą dokonania zwrotu produktu jest dowód zakupu produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT) dodawane jest zawsze do przesyłki. W wypadku zgubienia faktury istnieje możliwość wystawienia kopii faktury, która wysyłana jest pocztą do klienta. W wypadku zagubienia paragonu istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia o dokonaniu zakupu, które zostanie wysłane pocztą.
 5. Zwrot produktu powinien nastąpić w terminie do 5 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwrotowi wraz z zamówionym produktem podlegają również produkty, które dołączone były do niego jako gratisy.
 6. Zwracane produkty należy odesłać przesyłką poleconą na poniższy adres sklepu:
  Colibra Sp. z o.o.
  ul. Świerkowa 14
  05-800 Pruszków
 7. Zwrot należności za zwrócone produkty nastąpi na wskazane przez zamawiającego konto bankowe w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwróconych produktów.
   

VII. Wymiana produktu

 1. Z zachowaniem wymogów i zasad opisanych w punkcie VI Zwroty, klient ma prawo do wymiany produktu na inny, dostępny na stronie internetowej sklepu w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Zakupiony produkt może zostać wymieniony na inny produkt w tej samej cenie lub w wyższej cenie, po uiszczeniu różnicy w cenie.
 3. W celu wymiany zakupionego produktu należy przesłać e-maila na adres e-mailowy sklepu info@karpinski-jewelery.pl w tytule e-maila zamieszczając hasło "Wymiana" oraz numer zamówienia, imię i nazwisko. E-mail powinien również zawierać informacje dotyczące produktu, na który zamawiający chce wymienić zakupiony produkt. Sklep ontaktuje się z klientem w celu uzgodnienia szczegółów wymiany produktu.Zasady przesyłki wymienianego produktu są takie same jak pisane w punkcie


VI Zwroty.

VIII. Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo do reklamacji produktu uszkodzonego lub wadliwego.
 2.  W celu zareklamowania produktu należy zgłosić reklamację e-mailem na adres e-mailowy sklepu: info@karpinski-jewellery.pl w tytule e-maila umieszczając hasło "Reklamacja" oraz numer zamówienia, imię i nazwisko. Sklep skontaktuje się z klientem w celu wyjaśnienia zasadności reklamacji.
 3. Po zgłoszeniu reklamacji klient powinien - po uzgodnieniu tego ze sklepem, odesłać lub w inny sposób dostarczyć zareklamowany produkt na swój koszt i na własne ryzyko do siedziby firmy na adres:
  Colibra Sp. z o.o.
  ul. Świerkowa 14
  05-800 Pruszków
 4. Przesyłki produktów należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego produktu.
 5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 6. W ramach reklamacji klient ma prawo przede wszystkim do naprawy wadliwego produktu lub do wymiany produktu na nowy/inny z asortymentu sklepu albo zwrotu pieniędzy. Sposób realizacji reklamacji jest każdorazowo uzgadniany z klientem.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji danego produktu, realizacja reklamacji polegająca na naprawie wadliwego produktu lub wymianie na nowy/inny jest dokonywana w terminie każdorazowo uzgodnionym ze sklepem, z uwzględnieniem zakresu naprawy lub czasu dostarczenia nowego/innego produktu.
 8. Jeżeli naprawa lub wymiana produktu na nowy będą niemożliwe klient otrzyma zwrot pieniędzy w wysokości ceny produktu na wskazane konto bankowe, w terminie do 14 dni roboczych od chwili pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 9. Koszt odesłania produktu w ramach reklamacji sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 10. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) dodawane jest zawsze do przesyłki.
 11. Prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności upoważnionego pracownika firmy przewozowej w chwili przekazywania przesyłki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości. 
 12. Do reklamacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej.
   

IX. Poufność i bezpieczeństwo transakcji

 1. Dokonując rejestracji lub/i składając zamówienie w sklepie KARPINSKI zmawiający wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez sklep.
 2. Colibra Janusz Karpiński stosuje odpowiednie zabezpieczenia przy przechowywaniu i transferze danych osobowych podanych przez zamawiającego przy rejestracji lub/i w formularzu realizacji zamówienia. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i przesyłania ofert handlowych i nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. Colibra Janusz Karpiński oświadcza, że nie udostępnia innym podmiotom, jak również osobom prywatnym, żadnych informacji dotyczących klientów korzystającym ze sklepu on-line KARPINSKI .
 4. Spólka dokłada również wszelkich starań do zabezpieczenia danych osobowych klientów sklepu przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, zweryfikowania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu. W tym celu należy przesłać stosowne pisemne oświadczenie na adres e-mail sklepu: info@karpinski-jewellery.pl. Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania wniosku o ich usunięcie.